Instalacja systemów grzewczych

  centralne ogrzewanie

 • Kotły na paliwo stałe
 • drewno, węgiel, koks, pelety

 • Kotły na paliwo ciekłe
 • Kotły gazowe
 • Kominki
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Centralne ogrzewanie
 • Montaż kotłów
 • Instalacja grzejników
 • Pompy ciepła
 • powietrze-powietrze, woda-woda, powietrze-woda, ziemia-woda

 • Kolektory słoneczne
 • Ogrzewanie podczerwone
 • Instalacje odprowadzenia spalin